Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, tại phòng họp 203, Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030” do ThS. Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cấp bộ gồm có 07 thành viên, do GS.TS. Trần Trọng Phúc (Đại học Bách khoa Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng; TS. Trần Kim Hào (Tổng biên tập Tạp chí quản lý kinh tế) – Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Lưu Khách Cường (Trưởng khoa kinh tế, Trường Đại học KT-KT Công nghiệp) – Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Mậu Quyết (Ban Kinh tế trung ương) – Ủy viên phản biện 2; TS. Phạm Đình Thúy (Vụ trưởng Vu Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê) – Ủy viên; Ông Nguyễn Công Bá (Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) – Ủy viên; TS. Nguyễn Đức Vinh (Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương) – Ủy viên TKKH.

ThS. Nguyễn Minh Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Tại Hội đồng nghiệm thu, ThS. Nguyễn Minh Hải – Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên báo cáo tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu với những nội dung như: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối tượng – phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,… Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài cũng giới thiệu khái quát các nội dung chính của đề tài, gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030. Trong ba nội dung trên, chủ nhiệm đề tài đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề thực trạng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại của đề tài và đặt câu hỏi cho nhóm tác giả. Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả trong quá trình làm việc. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao, bố cục các chương được triển khai logic, hợp lý …

Sau phần nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, nhóm tác giả đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và trả lời những câu hỏi của Hội đồng đặt ra.

          Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã đồng thuận, nhất trí thông qua và thống nhất đề tài xếp loại xuất sắc. Hội đồng cũng đề nghị Bộ Công Thương có những đầu tư cần thiết để có thể triển khai thực hiện các kết quả của Đề tài trong thực tế, đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung Đề tài tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hoạch đính chính sách … trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ: