Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, tại phòng họp 205, Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa” do Ths. Giang Lê Nho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên làm chủ nhiệm đề tài.

(Ths. Giang Lê Nho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên,  Chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng)

Với mục tiêu nghiên cứu đề tài là nghiên cứu, tổng hợp, chọn lọc các cấn đề lý luận cơ bản và đánh giá thực trạng về công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp nông thôn ở ba tỉnh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác phát triển công nghiệp nông thôn ở ba tỉnh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Đề tài gồm 2 phần: Báo cáo phúc trình và 6 chuyên đề nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn rất lớn. Phần báo cáo phúc trình của đề tài đã làm rõ , toàn diện các vấn đề lý luận về công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đề tài đã đưa ra kinh nghiệm tại một số quốc gia và địa phương trong quá trình xây dựng công nghiệp nông thôn, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần hệ các chuyên đề gồm 6 chuyên đề nghiên cứu về các vấn đề như: những vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp nông thôn; thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh; đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh…

Với kết quả nghiên cứu đã đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc.