UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với Đoàn công tác của Công ty Akadia Power Gmbh (Cộng hòa Liên bang Đức) về việc hợp tác giữa Công ty và Nhà trường

       Ngày 24/11/2023 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên làm việc với Đoàn công tác của Công ty Akadia Power Gmbh (Cộng hòa Liên bang Đức) về…

Đọc tiếp UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với Đoàn công tác của Công ty Akadia Power Gmbh (Cộng hòa Liên bang Đức) về việc hợp tác giữa Công ty và Nhà trường