Kế hoạch tuyên truyền, vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo

TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
HƯNG YÊN

Số: 45/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo

          Thực hiện Công văn số 43/CV-TTg ngày 07/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện;

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường năm học 2015-2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh Đoàn Hưng Yên về việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, Ban chấp hành đoàn trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường tham gia Chương trình “Hành trình đỏ” như sau:

  1. Tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung tuyên truyền:

– Thành phần:

+ BCH đoàn trường

+ Cán bộ lớp, chi đoàn: Lớp trưởng; Bí thư và Phó bí thư các chi đoàn

– Thời gian: 09h30 ngày 13/11/2015 (thứ sáu)

– Địa điểm: Hội trường 204, tầng 2 giảng đường A5

  1. Nội dung thực hiện:

– BCH đoàn trường và các đồng chí lớp trưởng, Bí thư và Phó bí thư các chi đoàn có trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch của Đoàn trường tham gia Chương trình “Hành trình đỏ” tới từng đoàn viên, thanh niên trong lớp và chi đoàn.

– Các chi đoàn lập danh sách đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn mình tình nguyện tham gia (theo mẫu của BCH đoàn trường), nộp về BCH đoàn trường vào sáng ngày 20/11, tại Văn phòng đoàn trường.

  1. Thời gian và địa điểm tham gia hiến máu nhân đạo:

– Thời gian: 07h00 ngày 23/11/2015 (thứ hai)

          – Địa điểm: Hội trường 103, giảng đường A8 (Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

          * Lưu ý:

– Thành phần tham gia tình nguyện hiến máu:

+ Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường

+ Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn thuộc Đoàn trường

          – Điều kiện tham gia hiến máu:

+ Đoàn viên, thanh niên từ 18 tuổi trở lên;

+ Có cân nặng từ 45 kg trở lên;

+ Không mắc các bệnh truyền nhiễm, viêm gan B.

          Để kế hoạch hiến máu được thành công, BCH Đoàn trường rất mong được phối hợp của các bộ phận Phòng, Khoa liên quan, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập vận động học sinh, sinh viên tham gia./.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ, BGH (để b/c);
– Tỉnh đoàn Hưng Yên (để b/c);
– Các phòng, khoa, trung tâm (để p/h);

– GVCN, CVHT (để p/h);

– Các liên chi, chi đoàn (để t/h);.

– Lưu: VPĐ.

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
Duyệt
(Đã duyệt)

 

 

 

 

T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)

Phạm Văn Mùa