Phòng quản trị đời sống

  • Post category:Phòng ban
* Ban lãnh đạo của phòng gồm:

Trưởng phòng : Đỗ Như Biển   
Điện thoại: 02212.218.363 – 0936.557.573

Phó phòng : Vũ Công Hòa   
Điện thoại: 0912727314; Email: cdhyhoa@gmail.com

Phó phòng:  Trần Đại Nghiệp  
Điện thoại: 0989878782

Nhiệm vụ chức năng

         – Xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

        – Sửa chữa, cải tạo những cơ sở vật chất hiện có

         – Làm công tác vệ sinh môi trường, theo dõi tình hình sức khỏe và cấp phát thuốc y tế cho cán bộ công chức, giáo viên và học sinh, phục vụ điện, nước sinh hoạt và các phương tiện cho đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường.

          – Duy trì thường xuyên công tác bảo vệ nhà trường. Hàng năm hoàn thành tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng cho học sinh nội trú trong nhà trường.

         – Liên hệ chặt chẽ với công an địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong nhà trường và khu vực.