Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm

  • Post category:Phòng ban

Ban lãnh của phòng đạo gồm: Trưởng phòng: Ths. Phạm Văn Chiến ĐT: 02213.587.898 - 0906.015.579 Email: pvchien1975@gmail.com Phó phòng:  Ths. Phạm Minh Hoàng ĐT: 02223.743.708 - 091 253 6538 Email: hoanganhtuson@gmail.com Chức năng:…

Đọc tiếp Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Phòng tổ chức hành chính

  • Post category:Phòng ban

Phòng TCHC hiện có 10 viên chức, với chức năng, nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, quản lý lao động và thực hiện các…

Đọc tiếp Phòng tổ chức hành chính

Phòng đào tạo

  • Post category:Phòng ban

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên (trước đây trường Quản lý kinh tế công nghiệp) thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-CĐCNHY ngày 31 tháng 5…

Đọc tiếp Phòng đào tạo