Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

  • Post category:Phòng ban

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 546/QĐ-CĐCNHY ngày 01/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên   * CHỨC NĂNG VÀ…

Đọc tiếp Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

  • Post category:Phòng ban

Phòng NCKH & HTQT được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-CĐCNHY ngày10/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên: Ban lãnh đạo của phòng gồm: Trưởng phòng:…

Đọc tiếp Phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế