Phòng tài chính kế toán

  • Post category:Phòng ban

* Ban lãnh đạo gồm: Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Minh Phương ĐT: 02216.299.799 - 0902.254.003 Email: ketoanphuong242@gmail.com Phó trưởng phòng: ThS. Ngô Trí Dũng    ĐT: 0222.3.602.201 - 0988.386.799    …

Đọc tiếp Phòng tài chính kế toán

Phòng công tác học sinh sinh viên

  • Post category:Phòng ban

I - BAN LÃNH ĐẠO GỒM: Phụ trách phòng:    TS. Nguyễn Minh Hải  ĐT: 0221.3.967.183 - 02212244468 Email: minhhaicdcnhy@gmail.com Phó phòng:  Ths. Đinh Văn Bộ   ĐT: 0988.569.797 Phó phòng:  Ths.…

Đọc tiếp Phòng công tác học sinh sinh viên

Phòng quản trị đời sống

  • Post category:Phòng ban

* Ban lãnh đạo của phòng gồm: Trưởng phòng : Đỗ Như Biển    Điện thoại: 02212.218.363 - 0936.557.573 Phó phòng : Vũ Công Hòa    Điện thoại: 0912727314; Email: cdhyhoa@gmail.com…

Đọc tiếp Phòng quản trị đời sống