Phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm

  • Post category:Phòng ban
Ban lãnh của phòng đạo gồm:

Trưởng phòng: Ths. Phạm Văn Chiến

ĐT: 02213.587.898 – 0906.015.579

Email: pvchien1975@gmail.com

Phó phòng:  Ths. Phạm Minh Hoàng

ĐT: 02223.743.708 – 091 253 6538

Email: hoanganhtuson@gmail.com

Chức năng:

Là đơn vị tham mưu, giúp Ban giám hiệu trong công tác tuyển sinh (kể cả tuyển sinh kiên kết đào tạo); tư vấn, hỗ trợ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường trình hiệu trưởng phê duyệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

– Phối hợp cùng các đơn vị trong Trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo đúng Qui chế tuyển sinh hiện hành và kế hoạch  tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

– Xây dựng và phối hợp cùng các đơn vị trong Trường tổ chức thực hiện  kế hoạchtuyên truyền công tác tuyển sinh hàng năm của Nhàtrường.

– Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển của thí sinh, nhập dữ liệu vào máy tính để làm dữ liệu lưu của Nhà trường và báo cáo các Bộ theo quy định.

– Duy trì tăng cường mở rộng tuyển sinh liên kết đào tạo với các địa phương, các đơn vị và các trường đại học, học viên nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

– Chủ động liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.